”Royne är i en klart positiv bemärkelse ingen vanlig person.
Jag tycker kombinationen professionell med högt inslag av humanism stämmer bra in ihop med en förmåga att kunna växla från det stora vida till det lilla perspektivet. Har en synnerligen god feeling för processer och flöden i en föränderlig värld. Bara att hantera ett anrikt bolag som Hasselfors in i framtiden med sin marknadsposition talar väl för sig själv. Royne har en bra känsla och erfarenhet att förstå och se andra människor och samtidigt både få grepp om potential och drivkrafter.
Vi har lärt känna varandra yrkesmässigt för många år sedan och jag har hittills inte haft ett möte som inte fyllt på mig själv efteråt, det är alltid intressant att samtala med Royne. Vi har jobbat nära varandra i ett antal rekryteringsprocesser, både gällande chefs- och specialistroller där han agerat både rekryterande chef men även också farfar åt andra rekryterande chefer i Hasselfors organisation.
Här kommer Roynes förmåga att känna in och känna av både personligheter och stämningar i rummet till sin fulla rätt, med en bred och klok syn på både personen och dess presumtiva placering i organisationen. Att våra möten förutom att ge goda resultat dessutom innehåller glädje och värme gör inte det hela sämre på något sätt!”

Urban Appelquist

Rekryteringskonsult, Poolia Örebro
"Jag har arbetat nära Royne i många olika utvecklings- och förändringsprojekt av både stor och liten dignitet. Royne är en mycket ambitiös, duktig, engagerad och prestigelös förändringsledare som har en förmåga att få med alla på tåget. Royne är fenomenal på att kommunicera så att alla förstår vikten av förändringen och får på samma gång en acceptans från organisationen som skapar driv. Royne är en duktig kommunikatör som vet vad som behöver kommuniceras och när i tiden det är dags, detta är en förmåga som inte alla besitter, var sak har sin tid och projekt drivs "step by step". Lägg därtill hans excellenta paraplyfokus - han ser hur en förändring eller utveckling påverkar nästa gränssitt i processen och hur detta påverkar hela bolaget i stort. Det är lätt att samarbeta med Royne, han är erfaren och inlyssnande, att arbeta tillsammans är självklart för honom. Jag ger Royne mina bästa rekommendationer och skulle gärna samarbeta med honom igen."

Pernilla Widholm

Business Director, Hasselfors Garden

”Jag mötte Royne första gången 2014, då han var VD för Hasselfors Garden, för att prata kring Förändring och Förbättringsarbete.
Det ledde till ett mycket bra och givande samarbete inom Lean och ledarskap på Hasselfors fabriker i Sverige och Norge.
Royne var tydlig med förväntningarna på vårt samarbete och vi satte upp en mötesstruktur för uppföljning av effekten av samarbetet. Ett samarbete när det är som bäst, med tydlig struktur, uppföljning och framför allt en tillit och förtroende mellan kund och leverantör. Då förändringsarbete tar tid och kräver tålamod samt att man arbetar med medarbetarna i organisationen och skapar delaktighet är det mycket viktigt med en bra dialog för att nå resultat.
Royne är en tydlig ledare med ett stort hjärta som utvecklar sina chefer och medarbetare i organisationen genom att ge individen ramen och sedan friheten, resurser och verktygen som var och en behöver för att utvecklas.
Det är alltid mycket givande att samarbeta med Royne! Jag ger honom mina bästa rekommendationer!”

Agneta Wiking

VD och ägare, Future Bemanning

"Jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med Royne i kund/leverantörsförhållande under ett antal år. Vi har alltid haft utvecklande samtal, en stor tillit där vi också kunnat diskutera både enkla och svårare personella tankar. Vi har diskuterat utifrån Roynes roll som chef och ledare, att hantera små liksom stora förändringar. Royne har som få chefer jag tidigare mött haft en god förståelse för att förändring tar tid, eftersom det handlar om nya vanor och rutiner som måste etableras. Att människor är komplexa, och alla tycker inte om förändring – det utlöser både rädslor och att vi behöver tänka i nya banor. Utifrån mitt perspektiv känns det som om Royne har burit med sig detta genom att förstå, engagera och motivera medarbetarna i att ändra sina olika arbetssätt. Royne har både en stor ödmjukhet likväl som klokhet, det känner nog alla som har förmånen att arbeta nära tillsammans med honom. Han är också duktig på att kommunicera ut sitt budskap, samtidigt som han gärna också involverar medarbetarna i olika faser av utvecklingsprocesserna. Inte minst lyssnar han på medarbetarnas olika infallsvinklar, även om han har tydliga ramar kring den stora totala förändringsprocessen." 

Åsa Quarfordt 

Rekryteringskonsult, Personalpoolen Mellansverige AB

"My name is Ahmet Bahceci and l am honored to write this text to a special person that has achieved his goal of becoming self employed. 
I met Royne when he was Managing Director of Hasselfors Garden and thanks a lot to him since he was an important person for making the name of worm manure known which has also played an important role in Swedish marketing for my brand and enabled my product to be launched via Hasselfors Garden.
Biohumus Sweden AB, producer of organic worm fertilizer by the brand name Vermigrön contacted Royne for help with development of the company. Royne has helped us with relocating the production, guided us with a new strategy and a making a clear budget to start with and kind of created a new base for administration plus helped me in contact with authorities. He has also created a new logotype for my company and supported us with new website solution. 
I think Royne have multi-faceted abilities in the business. I believe in his target strategy and experience in business and l am happy to have had him as company consultant in Biohumus Sweden AB, Vermigrön. 
I want to encourage you to stay on this road through your lifes journey and continue to pursue your goals and dreams.
I know you must be proud and happy to attain the rank of Ledstjärna. May the high goals and ideals which led to this special honor, continue to inspire you in the years ahead."

Ahmet Bahceci

Founder and owner, Biohumus Sweden AB