Ledstjärna Verksamhetsutveckling ägs och drivs av mig, Royne Lundblad


Erfaren och rutinerad chef och ledare med erfarenhet som VD och inom varuförsörjning samt lednings- och styrelsearbete.  

Jag har jobbat i olika branscher och olika roller i drygt 25 år. Av någon anledning har jag befunnit mig där det skett ständig förändring och där besluten tas. Jag tror det beror på en kombination av vem jag är och att det självklart funnits behov av förändring men att vi dragits till varandra. För att företag ska klara av att leverera resultat till ägarna behövs anpassning till omvärlden och kontinuerlig utveckling . Jag har haft roller som inneburit ledning av små grupper till bolag och i chefsroller där också besluten har behövt tas, positiva som negativa. Det betyder att jag har med mig mångårig erfarenhet och vana vid skilda förändringssituationer i stort som smått. Jag kan arbetsrätt, arbetsmiljö, certifieringskrav. Jag har bidragit till att företag jag verkat inom har blivit attraktivare som arbetsgivare, fått stärkta varumärken och blivit en arbetsplats det är roligt att gå till. Jag drivs av att hjälpa andra. Jag växer när andra växer. Jag tror på långsiktiga relationer och goda samarbeten.