Bred erfarenhet - många möjligheter!

Jag har bredare erfarenhet än att bara jobba med förändringsarbete och kan därför tillföra en hel del utöver det som beskrivs under Verksamhetsutveckling.

Behöver du en tillfällig lösning i några veckor eller månader utan att behöva anställa? En lösning som dessutom kan hjälpa till med utveckling?
Jag kan ta uppdrag och interimsroller som chef, ledare, VD men också andra roller inom HR, varuförsörjning eller ledningsstöd.
Vill du ha en mentor eller coach?
Vill du ha hjälp att sätta ihop en anpassad utbildning?
Letar du en föreläsare till en konferens?
Vill du ha hjälp med att söka arbete eller hjälp med ett CV?
Vill du ha någon att bolla dina idéer med?
Kontakta mig så diskuterar vi lösningar! Jag kan vara den där resursen du behöver just nu.


Interimsroller eller inhyrning - Vad kan jag bidra med?

Jag har över 25 års erfarenhet från tillverkande industri, i olika branscher, med huvudsaklig inriktning på varuförsörjning och kan därför täcka det mesta från inköp till leverans genom en produktionskedja. 

Jag har arbetat länge med verksamhetsutveckling och har ett genuint engagemang och intresse för förändringsarbete med människan i fokus.

Jag är lika bekväm i en daglig chefsroll som att utveckla långsiktiga strategier med kunden i fokus och arbetar gärna i eller nära ledningsgrupper. 

Jag har lång erfarenhet av personalfrågor, fackligt samarbete och arbetsrätt och har under flera år också haft en roll som HR-chef parallellt med VD-roll. 

Jag har arbetat i internationell miljö och ansvarat för verksamhet även i Norge, Finland och Estland och fungerat som country manager för den svenska delen, varit styrelseordförande i ett norskt koncernbolag samt styrelseledamot i en Svensk branschförening.