Uppdrag för BillerudKorsnäs i Frövi/Rockhammar

Fram till 2019-05-31 pågår heltidsuppdrag som Interims HR-chef hos BillerudKorsnäs i Frövi. Royne går in som HR-chef under en period av rekrytering av ordinarie tjänst. BillerudKorsnäs i Frövi/Rockhammar sysselsätter ca 650 personer. Rollen ingår i Personalavdelningen under divisionen Board och rapporterar till HR director på huvudkontoret i Solna.

Historia
Frövi/Rockhammar (tidigare Frövifors bruk). Tillverkning av pappersmassa och papper i industriell skala startade i slutet av 1800-talet, men på platsen har funnits järnhantering sedan 1500-talet. Namnet Frövifors har anor från Gustav Vasas tid och här har det funnits industriell verksamhet sedan 1500-talet. Platsen omtalas för första gången 1558 som Fröuij hamar. Vid nedre fallet låg det en hytta, stångjärnshammare och järnmanufakturverk för tillverkning av olika järnämnen.