Biohumus, eller Maskgödsel som det också kallas

Parallellt med uppdraget i Frövi tar vi steg för steg framåt med Biohumus Sweden AB. Biohumus Sweden är den enda producenten idag inom Skandinavien av maskkompost/vermikompost/biohumus/maskgödsel i industriell skala. Det är en spännande resa och med en flerårsplan med genomtänkta aktiviteter räknar vi med att i första hand i Sverige sprida inte bara en produkt, utan även en kunskap om ett material som är ekologiskt, fullt med mikroorganismer och en kraftfull hjälpreda vid all typ av odling. Spännande värre! Läs mer på https://biohumussweden.se/