Strategier - Långsiktiga mål

Ibland rullar det bara på. Ibland fastnar man. Jag tror på att sätta tydliga och långsiktiga mål och därefter börja arbeta fram aktiviteterna som leder till målen. Häri ingår att det egna varumärket och trovärdigheten stärks och att det både är kundernas och de anställdas uppfattningar och upplevelser som styr framgången. Jag kan hjälpa er att konkretisera, få verktyg och skapa ramverk så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Ibland är det svårt att se skogen för alla träd och att då se i vilken riktning man ska gå. Ofta är detta arbete inte så omfattande som man kan tro. Små investeringar kan ge stora resultat! Det kan räcka med någon som hjälper till att ta ut riktningen och ni får er egna ledstjärna som visar vägen framåt.

Förändringsarbete

Att skapa förändring innebär riktningsändring. Man kan inte fortsätta göra på samma vis och tro att resultatet blir annorlunda. Man kan vara tydlig med var man vill men många gånger kanske man inte vet riktigt hur, hur man får med sig alla eller skapar förståelse. Detta är synnerligen vanligt när det är mer än en person involverad. Förändring innebär kommunikation. Kommunikation handlar om att förstå varandra. Då alla människor är olika så kanske kommunikation är bland det svåraste vi har att göra med. Förändring hos en människa kommer inifrån. Om någon talar om för dig att du ska förändra så finns det naturliga, mänskliga hinder. Vi brukar tala om attityder i negativ bemärkelse när vi inte klarar av kommunikationen.
Jag har stor erfarenhet att arbeta med människor i förändring och kan hjälpa till att skapa förståelse genom delaktighet. En förutsättning för att lyckas är en dedikerad ledning. Utan stöd lyckas sällan förändringsarbetet! Så förståelsen behöver finnas hos alla. Och Ledarskapet är A och O i förändringsarbete.

Kulturer på arbetsplatser

Vi hör ofta begreppet "högt i tak". Men vad innebär det? Det brukar handla om att beskriva ett klimat där man får uttrycka sina åsikter, att alla får komma till tals, att man skapat delaktighet och att alla respekterar varandra. Många gånger säger man att man har det men i realiteten fungerar det inte. Tiden finns inte, det krävs snabba beslut, anställda upplever stress och glädjen att gå till jobbet avtar. Jag anser en av de viktigaste nycklarna till framgång vara människorna som utför arbetet. Det håller nog många med om men hur gör man för att få det att fungera? Finns det en struktur för att fånga upp signalerna och regelbundet följa upp att alla är med på tåget? Hur får vi olikheterna att fungera tillsammans?
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med organisationsfrågor och att skapa arbetsplatser med en kultur som är delaktig, stimulerande och uppmuntrande att vara i. 

Tillvägagångssätt

Processerna ser ofta olika ut men principerna är desamma. Vi börjar med analysarbete. Vi behöver först veta var vi står och vilka förutsättningar vi har. Därefter bestämmer vi var vi ska, vilka mål vi ska ha och när vi ska nå dom. Med ramverket klart sätter vi aktiviteter och bestämmer vad som ska göras, i vilken ordning och av vem. Uppföljning är en nyckel och löpande kontrollerar vi var vi befinner oss och om vi behöver göra någon justering av riktningen. Den röda tråden handlar om att fokusera på kärnverksamheten. Vi hoppar inte på nya saker utan att de passar in i den stora bilden, hur roligt och bra det än låter! Vi tar genomtänkta beslut!